Med skridskor i kommunfullmäktige

 

 

Med skridskor i fullmäktige mot framtiden

 

Man har varit på kommunfullmäktige och bevittna di folkvaldas krumsprång, jajamensan! Debattens vågor gick som vanligt höga och man kan inte annat än imponeras av den kvickhet med vilken många av debattörerna snärjer sina motståndare. Detta är underhållning och allvar på en gång, "in real life". Stundom diskuterades stora frågor, stundom diskuterades vad som för den otränade kunde upplevas som mindre viktiga frågor. Dock är det inte sällan som man i debatten kring oväsentligheter kan skönja de mest intressanta ideologiska resonemangen. Låt mig ta följande exempel.

 

Eva Bergenståhle (S) ställer en "enkel fråga" till BUN:s ordförande Lisa Flinth (fp).Budskapet är "Ska alla med?" Det hela går ut på att frågeställaren är upprörd över det människoförakt som treklövern visar genom att låta skolan skicka ut meddelande till föräldrarna att de bör ordna med skridskor till sina barn så att de kan deltaga i den kostnadsfria skridskoåkningen som äger rum på skoltid.

 

Nu undrar du kanske var själva mänskoföraktet sitter? Jo, enligt frågeställaren pekar treklövern genom detta agerande finger åt barn från mindre bemedlade familjer, de som inte har råd att förse sina barn med skridskor. Att skolan erbjuder låneskridskor till dem som inte har egna och att de till och med erbjuder alternativ aktivitet till de barn som inte kan eller vill vara med på skridskoåkningen är detaljer som inte berör fru Bergenstråhle.

 

Debatten blir tidvis riktigt underhållande. På frågan om hur treklövern kan tillåta denna krassa människosyn svarar Lisa att hon tycker att det är bra att barnen har möjlighet att gratis åka skridskor på skoltid. Det är väl inte märkvärdigare än att barnet har gymnastikskor på gymnastiklektionerna och badbyxor på simundervisningen?

 

- Att blanda samman badbyxor och skridskor är absurt genmälde Eva omedelbart, nu med blossande röda kinder.

 

Här måste man, om än motvilligt ge socialdemokratin rätt. Att blanda samman badbyxor och skridskor är absurt, det vet alla som äntrat en simhall iförd endast skridskor!

 

- Skridskor kostar minsann flera hundra och en baddräkt kan man få för en femtiolapp deklarerade fru Bergenstråhle frankt.

 

Denna utsago fick underteckna att av förvåning höja en smula på ögonbrynet. Min mellandotter Agnes tillkännagav nämligen helt nyligen att hon var i behov av finansiellt stöd för inköp av en bikini. Man vill ju inte verka småsnål när ens telningar ber snällt så jag överräckte en hel hundrakronorssedel till min dotter, klappade henne på huvudet och sa:

- Här har du en peng min lilla vän. Köp dig en fin bikini, och du... behåll det som blir över så kan du fika med dina kompisar.

- Paaaapa, en hundring!? En bikini kostar minst 500 spänn!

 

Därefter följde långa utläggningar över hur så lite tyg kunde kosta så mycket och naturligtvis föll jag till sist för det bombardemang av goda argument som jag exponerades för och stal så mitt slitna läder på ytterligare fyra hundringar som överräcktes till dottern under förmaningar om att vara rädd om pengarna.

Nåväl tillbaka till skridskorna i fullmäktige, vari mynnade debatten ut? Ja, inte vet jag men efter att de övriga ledamöterna under en längre tid signalerat "time out" genom att ömsom titta i taket och ömsom titta på klockan, fann kombattanterna för gott att tillfälligt upphöra med vapenskramlet och upplåta debattarenan åt andra och kanske för kommuninvånarna viktigare frågor.

 

Dock blir man lite nyfiken på hur Eva Bergenstråhle hade tänkt lösa problemet?

- Förbjuda skridskoåkning på skoltid?

- Förbjuda eleverna att ha egna skridskor?

- Tvinga alla att bära kommunala skridskor?

- Köpa likadana skridskor åt alla?

 

Nåja under tiden som Eva Bergenstråhle och socialdemokraterna funderar på denna ideologiska kärnkraftsfråga önskar jag alla skolbarnen lycka till på skridskoisen, antingen de nu har egna eller lånade utensilier!

Kåseri

I vilket de folkvalda i Landskrona diskuterar om det ur etisk synvinkel är lämpligt att erbjuda barnen skridskoåkning i skolan.

Copyright © 2015 • Klintenberg • Landskrona